פרוייקט .

עיקרי הרעיונות:

1. מצד השימוש, ניתן בדרך מהירה לדעת את אופי הפסוק בתהילים, ללא קריאת פרוש כלשהו. וכן ניתן להעזר גם בפרושים המופיעים. "פרוש מקוצר חדש".

2. בכיוון ההפוך, מילוי הטבלה הוא חידה בפני עצמה ומחייב את הלומד להבין את הפסוקים ברמה זו או אחרת. ואף ניתן לעקוב באופן ממוחשב אחרי תוצאותיו. "לימוד ומעקב".

3. חילוץ צרופים. שימושי: א. לצורך חקירה (השוואה) בזמן מילוי הטבלה. ב. לאחר מילוי הטבלה תוצאות היוצרות "רצפי פסוקים חדשים" (ראה "חיפושים שמורים" להלן).

4. שילוב עם השמעת הפסוקים בהגיה רהוטה תוך כדי הצגתם.

אופן מילוי הטבלה:

עבור כל פסוק בספר (שורה) ניתן לסמן אם הוא מקיים תכונה מסויימת (עמודה) בהתאם לכותרתה.

התכונות הן: (למרביתן יש גם הסבר קצר כשעומדים עליהן עם העכבר. קליק על הכותרת הופך את הטקסט למאוזן וחוזר חלילה)

אופני הסימון:

א. מקיים את התכונה. וניתן לציין להדגשה מיוחדת ע"י .

ב. מקיים אך נרמז או השלכה לגבי העתיד (Indicates).

ג. לא מקיים את התכונה (בדר"כ, מהווה ציון שלאחר התלבטות ושיקולים והוחלט שאינו מתאים לקיום התכונה).

ד. לא קיבל התייחסות (זהו המצב ההתחלתי). ככלל, אם סומנו תכונות אחרות באותה שורה, זה אומר שהפסוק אינו מקיים את התכונה (כמו ג').

הסימונים ו-בשורה צריכים לכסות את כל משמעות הפסוק. ולפעמים חלק פסוק יכול לבוא לידי ביטוי במספר עמודות.

זהו למעשה הקו המוביל בבחירת העמודות כפי שבחרתי, תוך כדי ההתנסות עם הטבלה..

באמצעות הדף ניתן לנווט בספר התהילים:

א. לפי טווח פרקים.

ב. בחירת פרק באופן אקראי.

ג. חיפוש לפי עמודות נבחרות ובתנאים מסויימים (ראה "חיפושים בטבלה" להלן).

ד. לפי חיפושים שמורים מראש (Presets). למשל:

ניתן להעזר בסימון כדי לזהות באופן מודגש את שורת (פסוק) התא בטבלה עליו מצביע העכבר.

חיפושים בטבלה:

ניתן לבחור מתוך 4 אפשרויות:

ואח"כ ללחוץ .

השתים הימניות הן השימושיות ביותר, לצורך מציאת הפסוקים לפי העמודות המסומנות והמרמזות בהתאמה.

החיפוש מתבצע בהתאם לסימון בראש כל אחת מעמודות הטבלה. לפי אחד מארבעת האופנים הבאים:

כפתור מבצע בהתאם את החיפוש עבור אותן עמודות שסומנו לקיום התנאי.

ציטוט פרושים, הערות והסברים:

באם הוכנס, ניתן לראות פרושים / הערות עבור כל אחד מתאי הטבלה [פרק-פסוק-עמודה].

השימוש כרגע הוא בעיקר בעזרת הפרושים להלן (לפי סדר 'תדירות' השימוש בהם):

1. יסוד מלכות [יסוד] – יוסף שלום וינפלד (בו האמירה והפרוש באים משולבים כאחד).

2. מצודות דוד [מצודות].

3. [רש"י].

4. צוהר לתיבה [צוהר] – משולם זישא גרליץ (פירוש רש"י מתומצת).

5. [מלבי"ם].

6. אבן עזרא [א"ע].

7. [רד"ק].

השמעת הפסוקים:

1.  ע"י לחיצה בעמודת הפסוק על  או,

2.  בעזרת הכפתורים האלה בדומה למערכת שמע רגילה (כמו בקומפקט דיסק):

3. בזמן בחירת Preset, אם מסומן אז משמיע אוטומטית לאחר טעינת הרשימה.

מתוך עקרון, אי אפשר להפסיק את השמעת הפסוק הנוכחי, אלא להמתין לסיומו. ורק אח"כ יכולה להתבצע הפעולה הבאה.

קריאת התהילים ע"י שלמה ברטונוב ז"ל (ותודה לשכן שלי אליעזר פרמינגר על המקור ולדניאל מוזס שגזר).

חיפוש

לפי מחרוזת. וניתן להשתמש בתו "*" (אפשרות הופעת רצף אותיות, אפילו ריק). וכן ניתן להשתמש בתו "~" במקום אפשרות הופעת אותיות החיבור ו,י. כולל עזרה בהשלמת מילות החיפוש (autocomplete).

הדפסת התוצאות:

.

משום שהדף רחב מהרגיל יש לבחור לפני ההדפסה:

FB_Manager:

למעלה בצד ימין חלון שבאמצעותו ישנה אפשרות לשוחח ב-Chat עם המפעיל או להשאיר הודעות.

בזמן השימוש בטבלה, הפעולות מנוטרות, למטרת קבלת משוב ועזרה למשתמש.

המטרות הן:

א. לשתף אנשים בקריאת ושמיעת המזמורים והבנתם בעזרת אופני הבחירה, הנימוקים והפרושים המובאים.

ב. להשתתף במילוי הטבלה (נדרשת ). נכון לעכשיו, מולאו כ-85% מהטבלה ויש עוד לחזור, לעדן, להוסיף ולשפר.

ג. ככל שהטבלה תתמלא ניתן יהיה בע"ה לחלץ מתוכה יותר "חיתוכים", חיפושים ומציאת צרופים שונים. ועוד..

הערות נוספות:

* ישנן כותרות הסבר כאשר תעברו עם העכבר על כל אחד מהכפתורים.

* לחיצה על הכפתור מעתיקה את כתובת החיפוש הנוכחי (לינק) אל ה-clipboard לשימוש עתידי בגלשן או שליחה באימייל (ע"י הדבק - Paste).

* ניתן להקליד שם בתיבה ובהתאם מציג (ומקריא) לפי האותיות מתוך מזמור קי"ט.

* הכפתור מציג פלט סטטיסטיקות של המצב הנוכחי של מילוי הטבלה.

בהצלחה, תודה, אריה.