פרויקט "תוכן תורה"

זהו מסמך טבלאי בן כ-115 עמודים שערכתי וכתבתי במהלך כ-15 שנות לימודי בזמן חזרתי בתשובה.

בין שאר הרבים, לאורך התקופה עזרו במתן תשובות והערות: האברכים מאיר קוקיס (שביצע גם הגהה, קרא מכתבו אלי), שמואל אימרגרין, פנחס פרקש והרב זאב גרינוולד. כולם תלמידי חכמים הקשורים לארגון "ערכים". עזרו עוד: יניב מלכה (במהלך תחילת חזרתנו בתשובה), חיים בוקובזה ואפריים מבית שמש. וכן שמואל פרי בהעברת מסמך תרי"ג המצוות לבסיס נתונים (התוצאה כאן) וחיתוך קבצי שמע של ספרי התנ"ך לפסוקים (ראו סרטון).

אריה טוכפלד faithbit@gmail.com

מסמך זה מתיימר להביא סיכום מקוצר, מתומצת, מקיף וממוחשב על התורה. הגישה המרכזית היא לא לימוד לפי "כמות הפסוקים" (למשל לפי פרשת השבוע או הדף היומי) אלא התעמקות בהתאם לאופי הנושא. כך יוצא, שלפעמים רצף ארוך של פסוקים מתואר בשורה קצרה אחת (למשל בחומש במדבר פרקים כ"ח, כ"ט המפרטים בקשר לעולות) ולפעמים לפסוק אחד מוקדשות כמה פסקאות. הדבר לדעתי חשוב במיוחד להתחלת ההכרות עם התורה, שיש מקומות חשובים שיש לדעת ולהתעמק בהם יותר הסדרן קודם לפילפולן [תלמוד ירושלמי הוריות יט/א]. תפשת מרובה לא תפשת, תפשת מועט תפשת [תלמוד]. שהחזיק מועט את המרובה [מדרש רבה]. לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה [פסחים ג/ב]. וכן בדברי תורה ובדברי חכמה יהיו דברי האדם מעטים ועניניהם מרובים [רמב"ם הלכות דעות ב ד].

        ·          טבלת תוכן תורה מחלקת את תורתנו הקדושה לכ-1450 מקטעים רצופים (העמודה הצרה במרכז הטבלה). בכל מקטע יש הפניה לטווח הפסוקים בתורה. לכל מקטע יש תאור מקוצר (היכול להיות גם הוא טבלאי) והערות ופרושים. ראו איור כאן.

        ·          המסמך מכיל כ-901 הפניות למקורות אחרים בתנ"ך לצורך התייחסות והשוואה.

        ·          כ-2044 הפניות וציטוטי פרושים. בראשם רש"י (617), רמב"ן (105), מפרשים אחרים (229), הפניות לנ"ך (251), תלמוד ומוסר (427), מדרש (177), חינוך (93), הלכה/שו"ע (50), תשובות והערות של הרב זאב (25) ומאיר (54), סדר הדורות (4), קבלה (5). כעקרון, ההצמדות היא למקור הקדום יותר (תלמוד, מדרש) ואחרת (ראשונים, אחרונים, קבלה) כאשר ההסבר מחדש או ברור יותר.

        ·          במקום הופעתה (בעמודת הנושא) מצויין מספר המצוה על פי מניינן בספר החינוך (613) וכן בהופעות חוזרות (בעמודת ההערות) (125), עם הפניה למסמך תרי"ג המצות.

הטבלה מכילה גם עמודת סימנים (ימנית ביותר) המאפשרת תאור מקוצר של סוג / אופי המקטע ע"י סימן. כרגע במסמך יש כ-30 סוגים. גם כאן, השימוש הוא בעיקר לשם השוואת ואיגוד מקטעים מרוחקים הקשורים לאותו עניין. ולשימוש טבלאי עתידי..

לאורך המסמך יש הקפדה על צורת האותיות, הדגשה וצבע כדי להבדיל בין סוגי המידע. ראו טבלת סימונים.

בע"ה, המסמך הוכן באופן שיהיה "נוח" לקריאה גם ע"י מחשב. ואכן לקראת הצגתו באתר http://www.faithbit.org.il/TT/ ביצעתי בו עריכה, חיפוש ועדכון באופן ממוחשב בהצלחה. אגב כך, לחיצה על מקטע או הפנייה תנ"כית מציג את טווח הפסוקים באופן מודגש. וניתן גם לשמוע הקראה קולית של הפסוקים. ישנה גם אפשרות חיפוש משלים בתנ"ך, ראו סרטון.

כמהלך נוסף לבניית והדגמת הרעיון, נכתבה מערכת שבה אצל כל "משתמש" (תלמיד) הגולש באתר מופיע חלון (Flash) שבאמצעותו ניתן לשוחח (Chat) עם ה"תומך" (מורה) - אדם הבקיא בחומר, שמפעיל תוכנה אחרת (ראו למטה). התומך יכול לקבל מידע כיצד גולש המשתמש, להנחותו, להציג בפניו שאלות עם מבחר תשובות לבחירתו ("אמריקאי") ואף שאלונים מורכבים (Forms) אשר ניתן להכין מראש ולהשתמש בעת הצורך. כמו כן לתומך יש אפשרות לשנות את תכני הדפדפן אצל המשתמש לצורך הצגת והשמעת חומר הלימוד. התומך יכול לנהל "שיחה" עם כמה משתמשים במקביל (כיתה).

המסמך והצגתו באתר אמורים להוות בסיס לפיתוח "מוצר" רחב יותר, שמטרתו: לימוד תורה מודרך/מונחה לרמות מגוונות של אנשים (אף לחסרי ידע/עניין ראשוני), מסלול לימודים המותאם למשתמש, המכיל שרותים נוספים כגון: איסוף ועדכון המידע, מערכת של בקרת משתמשים, שו"ת, הרצאות ועוד. הצבת המטרה הבאה תלויה במידת ההשקעה שתמצא. יש צורך בהגהה נוספת של המסמך ע"י תלמידי חכמים ושותפותם בניהול האתר. מסמך המקור ונספחים נוספים ניתנים לצפיה כאן.


מראה הדפדפן אצל המשתמש:


מראה האפליקציה אצל התומך: