משימות באתר FaithBit
מבצע: אריה טוכפלד. תאריך עדכון: 26/2/2020.
פעולות שוטפות (לפי סדר תכיפותן):
* מעבר מחזורי על מסמך תוכן תורה - עידכונים באתר. ובפרט התעכבות על שבעה הפרקים.
* לימוד ספרי הנ"ך והקשריהם לנ"ל. תוך התמקדות בקהלת (התאמה לניתוח טבלאי), משלי, ישעיה ויהושע.
* פיתוח תוכנת חיפוש בתנ"ך מבוססת Indexing. ראו סרטון ותוצאה לדוגמא וניתן להוריד את האפליקציה (וקוד המקור) כאן.
* עדכון ומילוי טבלת תהילים.
* לימוד עיוני במחזורי התפילה (לרה"ש ויו"כ). שיבוץ ציטוטים משם בסיכומי האתר.
* לימוד ספרי המוסר: ארחות צדיקים ,מסילת ישרים ו תורת המידות וגם רמב"ם - משנה תורה - תוך התמקדות בספר המדע וספר שופטים ועיון בבאורי רמב"ם לעם . חילוץ נושאים/מקורות ושיבוצם בסיכומי האתר.
* לימוד ספרי הלכות בין אדם לחברו: שערי צדק - (ערך הרב זאב גרינוולד), אהבת חינם (בהוצאת המכון למחקר תורני "חן החיים"). חילוץ נושאים/מקורות ושיבוצם בסיכומי האתר.
* לימוד אוצר מדרשי שיר השירים. חילוץ נושאים/מקורות ושיבוצם בסיכומי האתר.
* הוספת קטגורית: "לוא הניתק לעשה" ובדיקה מחודשת של הקטגוריה: "בסיבתו" בטבלת תרי"ג מצוות.
משימות תיעוד:
* ארגון ספריית סיכומים נוספים.
* הקלטת עוד סרטונים קצרים להמחשת הפעלת האתרים הנ"ל. בפרט למשל בטבלת תהילים - קריאה לפי שם במזמור קי"ט וכד'.
משימות פיתוח:
* פיתוח מערכת הערות בטכנולוגיה מתקדמת (מבוססת Node.js, React, Bootstrap).
* פיתוח אתר WatchCast לניהול תכנים משותפים. לפרטים נא לפנות אלי.
* שידרוג דף איתור פסוקים בתנ"ך והשמעה ע"י PlayLists.
* שיפור דף הבית, כגון: חלון הודעות דינאמי, מצגות והשמעת אאודיו (שירים, פסוקים, הקלטות).
* פיתוח אתר SolDJ לאחסון והשמעת קבצי mp3 ממויינים. תמיכה ב-Mix-Fade, Priority Queue, Broadcast. לפרטים נא לפנות אלי.
* פיתוח אתר TheVCard לניהול תכנים משותפים. לפרטים נא לפנות אלי.
* פיתוח FB_Manager והדגמתו באתר נפרד עם עזרתו של אופק מזרחי בתחום ה-Flash. לצורך השגת משקיע (בשותפות עם אברי וייסמן). ראו סרטון למשקיע.